NEED HELP?

CONTACT SUPPORT

Member

Started by KlempaviZ 2018-10-06 at 14:25
7 replies to this topic
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
Hello to all those in my space.... serbia, the balkans.... I would like to chat with my colleagues on line, if there are any... hearty greetings for all counterparts from... so-called balkans....... start writing on the Forum of this site
« Last Edit: 2018-10-06 at 14:25 by KlempaviZ »
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
Pisaću i na mom maternjem jezi8ku .....
Zdravo svima koji su sa ovih mojih prostora....Srbija , Balkan....želeo bih da se chatujem sa mojim kolegama on line , ako ih ima ….srdačnih pozdravi za sve kolege sa ...takozvanog Balkana …….krenite da pišete na Forum ovog sajta
« Last Edit: 2018-10-06 at 14:26 by KlempaviZ »
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
Sajt je prilično dobar , to je kopijs ..hdclix.com...prati situaciju ....jedino što je , lično za mene nezgodno ......ja sam na Pay Pal ...a ovi to nemaju ....malo negodno ........ne mogu da deponujem novac .......a voleo bih ....pozdravi iz Subotice , Vojvodina ...Srbija ...od KlempaviZ
« Last Edit: 2018-10-06 at 14:29 by KlempaviZ »
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
Hello to all those in my space.... serbia, the balkans.... I would like to chat with my colleagues on line, if there are any... hearty greetings for all counterparts from... so-called balkans....... start writing on the Forum of this site.....ALL grretings from KlempaviZ...Republic of Serbia

« Last Edit: 2018-10-06 at 14:31 by KlempaviZ »
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
Još jednom... volio bih da imam kontakte sa ljudima , on line sa ovih mojih prostora....za ramenu mišljenja i ideja i ostalih komentara...
« Last Edit: 2018-10-06 at 14:33 by KlempaviZ »
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
Uovom ...takozvanom poslu zarade treba uvek savet, ideja , komentar, sugestija , opomena....i te stvari, da se nebih grešilo, i bespotrebno deponovao novac ....a ništa ne zaradilo ...KlempaviZ...
« Last Edit: 2018-10-06 at 14:35 by KlempaviZ »
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
Moja trenutna situacija na sajtu....

Balance $0.6131 CASHOUT
Purchase balance $0.0012 ADD FUNDS
Pending withdrawls $0.0000
Payments received $0.0000
Points 61.00 pts CONVERT POINTS
Referral Stats
Direct Referrals 0 BUY REFERRALS
Rented Referralshase 3 RENT REFERRALS
Earned so far $0.2560
« Last Edit: 2018-10-06 at 14:38 by KlempaviZ »
KlempaviZ
Standard
Posts: 14
My current situation on the site....

Balance $0.6131.
Buying Balance $0.0012 Add funds
$0.0000 in Progress.
Payments received $0.0000
61.00.
Statistics for recommendations
Direct Manuals 0 Purchases
It's Rented.
Earned so far $0.2560
«last editing: today at 14:38 by Klempaviz "

« Last Edit: 2018-10-06 at 14:40 by KlempaviZ »

All rights reserved by FireBitcoin

Powered by EvolutionScript Version 5.2